Field of Research

Basic information

Name MIZIRAKLI,Halit
Belonging department 国際教養学部
Occupation name 准教授
researchmap researcher code
researchmap agency

Field of Research

Cultural anthropology

Field of Research(name)

Cultural Anthropology

Field of Research1

Cultural anthropology

Field of Research(name)1

 

Field of Research2

 

Field of Research(name)2

 

Field of Research3

 

Field of Research(name)3

 

Keywords of research contents1

 

Keywords of research contents(name)1

 

Keywords of research contents2

 

Keywords of research contents(name)2

 

Keywords of research contents3

 

Keywords of research contents(name)3

 

Keywords of research contents4

 

Keywords of research contents(name)4

 

Keywords of research contents5

 

Keywords of research contents(name)5